1

Operatiuni în afara bilantului

 

 

 

         Operatiunile în afara bilantului reprezintă angajamente date si primite reprezentând drepturi si obligatii ale căror efecte asupra mărimii si structurii patrimoniului băncii sunt conditionate de realizarea unor operatiuni ulterioare,

precum si unele bunuri si operatiuni ce nu pot fi incluse în activul sau pasivul

băncii.

         Operatiunile în afara bilantului sunt grupate în functie de natura lor astfel:

> angajamente de finantare;

> angajamente de garantie;

> angajamente privind titlurile;

> angajamente privind operatiunile în devize;

> angajamente diverse si îndoielnice;

> conturi de evidentă.

         Contabilizarea operatiunilor extrabilantiere se face cu ajutorul conturilor din

clasa 9 "Operatiuni în afara bilantului.

         Contabilitatea operatiunilor în afara bilantului se tine în partidă dublă prin utilizarea conturilor corespondente prevăzute pentru operatiunile în devize sau, după caz, a contului 999 "Contrapartida", pentru celelalte operatiuni din afara bilantului.

         Conturile din afara bilantului sunt conturi de activ sau de pasiv, care de debitează si se creditează în functie de sensul înregistrării în conturile de bilant a

operatiunii, la scadentă sau la data realizării acesteia.

 

1 Contabilitatea angajamentelor de finantare

         Angajamentele de finantare reprezintă promisiuni irevocabile de a pune la dispozitie fonduri în favoarea unui beneficiar, bancă sau client. Aceste promisiuni

se înregistrează, în afara bilantului, la nivelul finantării prevăzute în contract si se

diminuează pe măsura punerii la dispozitie a fondurilor.

Evidenta contabilă se Ńine cu ajutorul conturilor din grupa 90

"Angajamente de finantare":

901 "Angajamente în favoarea altor bănci"

902 "Angajamente primite de la alte bănci"

903 "Angajamente în favoarea clientelei"

904 "Angajamente primite de la clientela financiară si institutiile

administratiei publice"

         Conturile de angajamente date de bancă în favoarea altor bănci sau în

favoarea clientilor ( 901 si 903) sunt conturi de activ, se debitează la semnarea contractului de finantare în corespondentă cu contul 999 "Contrapartida" si se

creditează la punerea la dispozitie a fondurilor, în corespondentă cu acelasi cont.

Conturile 902 si 904, prin care banca primeste angajamente sunt conturi de

pasiv. Se creditează cu angajamentele de finantare primite de către bancă în

favoarea altor bănci sau în favoarea clientelei financiare si institutiilor

administratiei publice. Se debitează cu utilizarea sau stingerea angajamentelor de

finantare.

2 Contabilitatea angajamentelor de garantie

         Angajamentele de garantie reprezintă operatiuni prin care o bancă, numită garant se angajează în favoarea unui tert (beneficiarul), să asigure la ordinul si în contul ordonatorului, plata unei obligatiuni asumate de acesta, în conditiile în care ordonatorul nu o poate efectua el însusi. Aceste angajamente pot fi date fată de o altă bancă sau în relatiile cu clientela.

         Contabilitatea angajamentelor de garantie se tine cu ajutorul conturilor din

grupa 91 " Angajamente de garantie ", după cum urmează:

911 "Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor bănci"

912 "Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte bănci"

913 "Garantii date pentru clientelă"

914 "Garantii primite de la clientelă"

         Conturile 911 si 913 sunt conturi de activ, se debitează atunci când banca îsi ia angajamentul să garanteze si sunt creditate la scadenta operatiunii care conditionează angajamentul, când aceasta se stinge printr-o operatiune de plată efectuată de persoana pentru care s-a garantat sau de către bancă.

         Conturile 912 si 914 sunt conturi de pasiv, se creditează cu angajamentele

de garantie primite de la alte bănci sau de la clientelă. Se debitează la utilizarea sau

stingerea angajamentelor de garantie.

         Pentru toate conturile din această grupă debitarea si creditarea se face în

corespondentă cu contul 999 "Contrapartida".

1

3 Contabilitatea angajamentelor privind titlurile

         Angajamentele privind titlurile cuprind operatiunile efectuate de către bancă aferente titlurilor cumpărate sau vândute cu posibilitatea de răscumpărare si altor titluri de primit sau de livrat.

         Aceste angajamente se contabilizează cu ajutorul conturilor din grupa 91

"Angajamente privind titlurile" care cuprinde următoarele conturi:

921 "Titluri de primit"

922 "Titluri de livrat"

         Contul 921 "Titluri de primit" este un cont de activ, se debitează cu valoarea titlurilor cumpărate si încă neprimite sau a titlurilor vândute cu posibilitate de răscumpărare si încă necumpărate si se creditează la primirea acestor titluri, în corespondentă cu contul 999 "Contrapartida".

         Contul 922 "Titluri de livrat" este un cont de pasiv, se creditează cu valoarea titlurilor vândute si încă nelivrate sau a titlurilor cumpărate pentru care nu s-a manifestat încă posibilitatea de răscumpărare si se debitează la livrarea titlurilor, în corespondentă cu contul 999 "Contrapartida".

 

4 Contabilitatea angajamentelor privind operatiunile în devize

         Angajamentele privind operatiunile în devize sunt angajamente de

primire sau de livrare de devize sau lei, apărute din operatiuni de schimb sau de

împrumut de devize.

Evidenta contabilă a acestor operatiuni se face cu ajutorul conturilor din grupa 93 "Operatiuni în devize" care cuprinde conturile:

931 "Operatiuni de schimb la vedere"

932 "Operatiuni privind devizele date si luate cu împrumut"

933 "Operatiuni de schimb la termen"

934 "Report / deport calculat anticipat"

935 "Dobânzi neajunse la scadenta în devize acoperite la termen"

936 "Conturi de ajustare devize în afara bilantului"

Conturile 931, 933, 934, 935, se creditează si debitează în corespondentă cu conturile 9361 "Pozitia de schimb" si 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb". Aceste două conturi sunt bifunctionale si functionează după un mecanism asemănător celui întâlnit la conturile 3722 "Pozitia de schimb" si 3723

"Contravaloarea poziŃiei de schimb".

         Conturile de angajamente de primire a monedelor de cumpărate, în cazul operatiunilor-de schimb la vedere sau la termen sunt conturi de activ. Se debitează

la cumpărarea si se creditează la primirea acestora, în corespondentă cu conturile

9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb" si 9361 "Pozitia de schimb".

         Conturile de angajamente de livrare a monedelor cumpărate sunt conturi de pasiv. Se creditează la vânzarea monedelor si se debitează la livrarea acestora, în corespondentă cu conturile 9362 "Contravaloarea pozitiei de schimb" si 9361

"Pozitia de schimb". Dacă se modifică cursul de schimb, diferentele se evidentiază

cu ajutorul contului 9363 "Conturi de ajustare".

         Contul 9321 "Devize date cu împrumut si înc ă nelivrate" este un cont de activ, se debitează cu devizele date cu împrumut si încă nelivrate si se creditează la l urarea devizelor.

Contul 9322 "Devize luate cu împrumut si înc ă neprimite" este un cont de pasiv. Se creditează cu valoarea devizelor luate cu împrumut si încă neprimite si se debitează la primirea acestora.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro