1

                            Scurt istoric

 

  

 

 

        Societatea comerciala ALCOM este o societate comerciala cu capital de stat si privat autohton constituita in conformitate cu reglemetarile prevazute de Legea 31/1990 si a Ordonantei de Urgenta nr.32 pentru modificarea si completarea Legii nr.32 pentru societatile comerciale completate cu prevederile Codului Comercial si dispozitiile Codului Civil in vigoare.

       Asociatii acestei societati sunt:

-        Dumitru Vasile, cetatean roman, nascut la Timisoara, numit si asociatul numarul 1;

-        Stanciu Teodor, cetatean roman, nascut la Alba Iulia, numit si asociatul numarul 2;

-        Statul roman, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu o participare de 35% din totalul capitalului.

      Denumirea societatii este de S.C.ALCOM S.A..

      Sediul fiscal al societatii este in Timisoara , strada Proclamatia de la Timisoara, numarul 7, iar punctul de lucru deschis este la aceeasi adresa. Telefonul este 0256/491991.

      Sociatatea va avea ca obiect de activitate : domeniul declarat :- comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

-        domeniul principal: comertul fructelor ( cod  5221 )

     In baza hotararii Adunarii Generale a asociatilor , obiectul de activitate al societatii poate fi completat sau modificat.

     Capitalul social subcrsi si varsat al societatii comerciale este suma de 40 000 lei, in numerar respectiv echivalentul acestei sume in valuta si anume  1 973 euro calculati la cursul de schimb al BNR.

    Capitalul este structurat astfel:

-          Asociatul numarul 1 detine 30% din capitalul social total ,adica 12 000lei;

-          Asociatul numarul 2 detine 35% din capitalul social total, adica  14 000 lei;

-          Asociatul numarul 3 detine  35% din capitaulul social total, adica 14000lei.

   Capitalul social poate fi modificat in conditiile Legii 31/1990, republicata.

   Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere al societatii, care decide in toate problemele activitatii acesteia.Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare, cele ordinare intrunindu-se cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului  financiar, iar cele extraordinare ori de cate ori este nevoie.

   Validarea hotararii Adunarii Generale ordinare se face numai prin votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale.

     Administratorul societatii si cu drept de semnatura sociala este asociatul  Stanciu Teodor .Acesta poate sa numeasca unul sau mai multi imputerniciti cu mandat general sau special fara ca acestia sa dobandeasca calitatea de administrator.

     Participarea la beneficii si pierderi se face in conformitate cu participarea la capitalul social.

    Societatea este infiintata pe durata nedeterminata.

    Functionarea societatii comerciale ALCOM S.A. se face in conformitate cu prevederile statului social si cu respectarea legislatiei romane in vigoare.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro