1

Intermediarii  si eminentii  – societatile de                  

             servicii de investitii financiare

 

 

 

         O societate de servicii de investitii financiare (SSIF) este persoana juridică, înfiintată sub forma de societate pe actiuni, emitentă de actiuni nominative si care functionează conform autorizării si sub supravegherea

         Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) cu scopul prestării de activităti profesionale constând în operatiuni cu valori mobiliare,

instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau în

numele unor terti, si servicii accesorii sau conexe, respectiv servicii de

investitii financiare. In vederea obtinerii autorizatiei de a efectua servicii de investitii financiare, societătile de servicii de investitii financiare, persoane juridice române, trebuie să îndeplinească următoarele conditii având obligatia de a le mentine pe toată durata lor de functionare:

a) obiect de activitate exclusiv prestarea de servicii de investitii

financiare;

b) capital minim social subscris si integral vărsat, stabilit în functie de

tipul serviciilor de investitii financiare prestate, cu obligatia mentinerii unui

minim de capital net.

Există trei categorii de societăti de servicii de investitii financiare:

a) care actionează în contul clientilor (brokeri);

b) care actionează pe cont propriu (dealeri);

c) care „fac piata" (market makeri).

Societătile de servicii de investitii financiare îndeplinesc patru functii,

si anume:

a) generează un mecanism de atragere a capitalului prin punerea în legătură

a celor care au bani (investitori) cu cei care au nevoie de bani (emitenti, societăti, guverne);

b) generează un mecanism al preturilor pentru evaluarea investitiilor;

c) generează pentru investitori un mecanism de transformare a

investitiilor în lichidităti;

d) participă la proliferarea produselor pietei.

 

 

         Emitentii de valori mobiliare sunt persoane juridice care, pentru a-si dezvolta proiectele, afacerea sau pentru a-si acoperi necesitătile pe termen scurt sau lung apelează la banii publici. Sunt două categorii de emitenti de valori mobiliare: statul, prin organele administratiei publice centrale si locale, si societătile comerciale sau corporatiile. Societatea deschisă este o societate comercială pe actiuni constituită prin subscriptie publică sau o societate comercială pe actiuni emitentă de valori mobiliare din care cel putin o categorie face sau a făcut obiectul unei oferte publice regulat promovate. Potrivit Legii nr. 31/1990, republicată si completată cu prevederile OUG nr. 28/2002, conditiile pentru înfiintarea unei societăti detinute public sunt: capital social: minim, l miliard lei; 1

numărul de actionari: minim 100; Actul de înfiintare: Contract si Statut sau Act Constitutiv al societătii. Sunt două modalităti de deschidere a societătii, si anume: în mod direct: o societate comercială se consideră a fi detinută public în momentul în care face o ofertă publică primară initială de vânzare de valori mobiliare sau în cazul înfiintării prin subscriptie publică; în mod indirect: deschiderea societătii se poate face si de către un actionar care detine mai mult de 10% din capitalul social al emitentului si care doreste să-si vândă actiunile printr-o oferta publică secundară initială de vânzare de actiuni. Cotarea si tranzactionarea valorilor mobiliare la BVB prezintă următoarele zece mari avantaje:

a) cresterea lichiditătilor valorilor mobiliare;

b) cresterea rapiditătii efectuării transferului dreptului de proprietate;

c) atragerea continuă de rezerve bănesti de pe piata de capital;

d) cresterea prestigiului societătii;

e) cresterea interesului mass-media si al publicului fată de societate;

f) aparitia unei valori recunoscute pe piată, care poate constitui un

reper pentru creditorii societătii emitente, pentru creditorii detinătorilor

de valori mobiliare si pentru cazul unor fuziuni de societăti comerciale;

g) mărirea alternativelor de finantare;

h) cointeresarea angajaŃilor prin distribuirea de actiuni;

i) cresterea interesului investitorilor străini fată de societate;

j) cresterea posibilitătii înscrierii valorilor mobiliare ale societătii la cota

altor burse recunoscute pe plan international.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro