1

Strategia managementului calitătii totale

S. Rajagopal - Total Quality Management

 

Lucrarea afirmă că această startegie a devenit principalul element al succesului si a dezvoltării, si afirmă totodată că pretul a fst înlocuit de calitate din punct de vedere al consumatorului. Lucrarea subliniază si faptul că japonezii au trecut de la controlul calitătii la managementul acestuia. Strategia managementului calitătii totale nu ar trebui considerat un mod de refacere rapidă ci o metodă de dezvoltare a unei strategii sigure care să constituie un mod de viată pentru manageri.

 

 

Avantajele si dezavantajele managementului calitătii totale pentru firmele mici în procesul de fabricatie

G. Lee - Total Quality Management

 

Are în vedere posibilitatea micilor producători de a implementa managementul calitătii totale ca parte a unui studiu a furnizorilor secundari către industria motoarelor din Anglia si analizează elementele centrale ale managementului calitătii totale  în relatie cu propriul lor mediu de fabricatie, foloseste dovezi  pentru a confirma că o aderentă mai mare a fortei de muncă facilitează introducerea acestui concept într-o companie factor care ar compensa deficientele resurselor financiare si tehnice. Lucrarea subliniază rezultatul unei lipse de pregătire adecvată ca un factor esential care nu permite obtinerea unui beneficiu total.

 

 

 

Îmbunătătirea performantelor sistemelor de productie prin aplicarea complementară a executiei în timpul necesar, paradigmele controlului calitătii totale si întretinerea productivitătii totale

D. I. Miyake - Total Quality Management

 

Scoate în evidentă caracteristicile celor trei practici de fabricare JIT, TQM si TPM, si concluzioneaza faptul că desi aceasta le subliniază originea si identitatea individuală, ele sunt bazate pe un set comun de concepte, autorul consideră că acest concept comun implică o afinitate între aceste trei paradigme. Autorul foloseste date de la companii premiate pentru a afla dacă cele 54 de companii japoneze analizate au adoptat două sau toate cele trei practici de fabricare si trage niste concluzii folositoare cu privire la beneficiile unei asemenea integrări.

 

Experienta profitului managementului calitătii totale la firmele producătoare

J. R. Tanner - Industrial Management and Data Systems

 

Nu găseste referiri în literatura contemporară asupra justificării financiare pentru adoptare managementului calitătii totale si găseste motive pentru această omisiune, consideră că simpla dificultate de a aprecia atât costurile cât si beneficiile  nu este un motiv pentru a nu executa un chestionar care să ofere 60 de răspunsuri de la  unele companii din sudul Statelor Unite. Afirmă că perioada de scoatere a profitului din investitia în managementul calitătii totale nu este diferită de investitile în procesul de fabricatie cu un profit de 42% într-un an  si 65% în doi ani. Afirmă că cele mai frecvente costuri initiale sunt angajarea si pregătirea consultantilor, iar cele mai mari reduceri de cheltuieli se fac datorită reducerii inspectiilor si costuri mai mici ale inventarului.

 

 

 

Strategii pentru implicarea angajatilor

J. Leitch - The Journla for Quality and participation

 

Se bazează pe analiza a patru startegii de implementare a managementului calitătii totale identifiate într-un studiu asupra unor organizatii care pretind că au încurajat implicarea anajatilor în îmbunătătirea calitătii. Startegiile sunt pregătirea, un nivel mai mare de comunicatie, promovarea spiritului de echipă si împuternicirea angajatilor în anumite conditii. Analizează diferitele metode de pregătire folosite, scoate în evidentă metodele pentru îmbunătătirea comunicării între manageri si angajati . Subliniază importanta imprimării unui spirit de echipă dacă calitatea managementului se vrea a fi de un nivel ridicat. Descrie unele metode de promovare a spiritului de echipă si pentru încurajarea împuternicirii angajatilor.

 

 

Ingineria industrială si managementul calitătii totale

V.H.Y. - Training for Quality

 

Înceracă să furnizeze un fond teoretic pentru implementarea noului concept al managementului calitătii totale prin analizarea a ceea ce poate fi învătatat din ingineria industrială, care este una dintre cele mai aproapiate discipline de managementului calitătii totale. Subliniază paralele între managementul calitătii totale si ingineria industrială, arătând asemenările dintre cele două concepte pe care se bazează . Discută cum aceste două subiecte pot fi tratate  în educatia acestui domeniu prin descrierea acestora în cursurile studentilor  si absolventilor facultătilor industriale din Hong Kong.

 

Satisfacerea clientilor

J. Dougherty, B. Williams - APICS, The Performance Advantage

 

Sustine că întregul concept de evaluare a serviciilor furnizate clientilor este subevaluat, desi majoritate companiilor au o structură internă care le reaminteste angajatilor asupra nevoii acestei, prezintă unele comentarii ale Oficilului Consumatorului asupra importantei si efectelor neglijentei fată de serviciile furnizate clientilor, si sugerează un număr de măsuri.

 

Datele, cheia calitătii totale

J. Choppin - Managing Service Quality

 

În cel de-al saselea articol din această serie este prezentată o diccutie între directorul executiv al unei compnaii imaginare si un sustinător al managementului calitătii totale. Folosind un nou computer imaginar, se orientează pe sapte probleme legate de folosirea datelor. Autorii concluzinează că un control al datelor ar trebui să se orienteze pe stabilitatea si abilitatea proceselor organizatorice în asa fel încât sistemele să mentină eferturile de îmbunătătire.

 

Motivarea calitătii

G.K. Kanji - Total Quality

 

Reanalizează principiile si conceptele din spatele filosofiei managementului calitătii totale, analizează diferitele teorii de motivare de la Maslow si Herzberg până la Kondo si le compară cu un studiu asupra companiilor din Est. Analizează diferitele tipuri de motivare  folosite si face o comparatie între folosirea lor în Japonia. Taiwan si Corea. Consideră că cercurilor de calitate si a campaniilor de calitate au avut un mai mare efect în îmbunătătirea calitătii decît primele salariale.

 

 

Managementul calitătii totale în clasele de curs

R. E. Turner - Quality Progress

 

Folosind experienta autorului în implicarea în eforturile de îmbunătătire a calitătii, sunt prezentate 15 idei cu privire la motivele folosirii managementului calitătii totale în educatie. Include controversatul concept de trata studentii ca pe niste clienti si acceptarea faptului că studentii pot învăta si fără a participa la cursuri.

 

 

Calitatea merge la scoală

M. Hequet - Training

 

Apreciază cum calitatea totală aplicată este în scolile din Statele Unite si dacă perceptele de bază pot fi transferate. Analizează o serie de principii ale calitătii totale, cum ar fi împuternicirea si munca în echipă si le traduce în optiuni educationale, discută unele probleme ale implementării calitătii totale si cum pot fi ele depăsite. În final se subliniază că dacă scolile pot învăta din industrie si industria poate învăta la rândul ei de la scoli în special dacă devine o organizatie educatională.

 

 

Parteneriatele: un nou mijloc managerial pentru secolul următor

J.G.M. Barnhoorn - Facilities

 

Analizează dezvoltarea nevoii de manageri si examinează cele trei scenarii organizatorice în catre ele ar putea să opereze, sustine nevoia conceptului de parteneriat care să guverneze relatiile dintre manageri si clienti, furnizri si intern cu proprii lor angajati. Consideră că este nevoie de încredere în aceste relatii si subliniază rolul managementului dcalitătii totale în obtinerea acestei încrederi.

1

Omorârea a doi iepuri dintr-o lovitură: obtinerea calitătii prin managementul sigurantei totale

M.D. Cooper - Leadership and Organization Development Journal

 

Afirmă că siguranta calitătii totale ar putea fi un mijloc mai eficient pentru schimbările organizatorice decât managementul calitătii totale, deoarece se adresează tuturor domenilor ale unui proces de organizare, inclusiv calitatea, spre deosebire de cel de-al doilea concept care se adresează unui singur domeniu. Se afirmă de asemenea că definitia siguranei calitătii totale este mult mai bine trasată si majoritatea managerilor si angajatilor sunt familiari cu aceasta, pe când managementul calitătii totale nu este încă bine definit si înteles. Sunt prezentate alte avantaje ale sigurantei calitătii totale: poate fi măsurată  si rezultatele pot fi aduse loa cunostinta angajatilor, astfel angajatii vor fi mai motivati să implementeze măsuri de sigurantă decât simple măsuri ale calităti.

 

 

Hotelurile Bergstrom: un studiu al calitătii

D. Breiter - International Journal of Contemporary Hospitality Management

 

Scoate în evidentă programul de calitate folosit de hotelurile Bergstrom, începând în 1989 cu o declaratie către manageri si personal. Descrie procesul de colectare a informatiilor despre clienti pentru a fi folosite în tehnicile de management si sistemele de resurse umane, incluzând comunicatiile interne, evaluarea performantelor, pregătirea si răsplătirea. Furnizează o analiză a metodei de evaluare si concluzionează că obtinerea unei calităti de înalt nivel cu personal standard este posibil prin dezvoltarea unei tehnici corespunzătoare.

 

 

 

O comparatie de valori ale calitătii si alti manageri

C. Pearson - Asia Pacific Journal of Human Resources

 

Examinează sistemele de valori  a managerilor australieni, investigând sistemele de valori personale  ale calitătii si ale managerilor, si apreciază  măsura în care sistemele de valori se potrivesc cu principiile  managementului calitătii totale. Consideră că managerii generali si cei ai calitătii au puncte de vedere diferite, si afirmă că aceste diferente ar putea cauza dificultăti în procesul de dezvoltare. Priveste managementul resurselor umane  ca având un rol esential  în sisstemul organizatoric si implementarea managementului calitătii totale.

 

Practica 5S japoneză si pregătirea managementului calitătii totale

C.K. Fung - Training for Quality

 

Explică tehnica 5S care este larg folosită în Japonia pentru a stabili si a mentine calitatea (organizarea, corectitudinea, curătenia, standardizarea si disciplina). Apreciază saltul dintre 5S si managementul calitătii totale pentru a afla dacă 5S poate fi folosit ca bază pentru implementarea managementului calitătii totale. Multe firme englezesti  folosesc 5S fără aăsi da seama si atât companiile englezesti cât si cele japoneze consideră importanta managementului calitătii totale medie. Lucrarea concluzionează că există dovezi  privind legătura dintre 5S si managementul calitătii totale, si că 5S ar putea constitui o bază importantă pentru implementarea managementului calitătii totale, în special dacă ar fi inclusă pregătire.

 

 

Aplicarea managementului calitătii totale  în spitale

B. Kerns - International Journal of Quality and Reliability Management

 

Analizează aplicarea principiilor calitătii totale în industria serviciilor în general si în special în domeniul sănătătii. Este analizat cazul unui spital suburban cu 460 de paturi care nu avea nici o experientă în echipele de îmbunătătire a calitătii. Prezintă cum mijloacele manageriale  au fost folosite pentru reducerea timpului de primire a analizelor în departamentul de patologie si accidentati. Prezintă reducerea timpului de la 45 de minute la mai putin de 30 si faptul că această tehnică a fost adoptată si în alte departamente ale spitalului.

 

 

Progresul pe drumul către managementul calitătii totale: folosind indicatorul Myers-Briggs si lista adjectivelor în dezvoltarea managementului

B.G. Mani - Public Personnel Management

 

Subliniază procesul de dezvoltare a managementului folosit la o companie din Statele Unite ca parte a implementării managementului calitătii totale. Descrie procesul de dezvoltare folosit de compania respectivă, si scoate în evidentă importanta indicatorului Myers-Briggs si a listei de adjective în ajutarea managerilor pentru aprecierea propriilor caracteristici si să dezvolte planuri de dezvoltare. Explică cum indicatorul Myers-Briggs si lista adjectivelor functionează si evidentiază contributia acestorala îmbunătătirea managementului calitătii totale. Subliniază de asemenea nevoia de conducere folosind tehnica managementului calitătii totale si sugerează modurile în care managerii pot fi ajutati în dezvoltarea propriilor tehnici de conducere.

 

 

O nepotrivire de culturi:  o capcană a impementării calitătii totale

J. Kekle - International Journal of Quality and Reliability Management

 

Scoate în evidentă că multi sustinători ai calitătii totale afirmă nevoia de schimbare fără a preciza dacă această schimbare este dorită sau posibilă si încearcă să determine acele caracteristici care vor micsora rezistenta fată de implementarea managementului calitătii totale, discută conceptele organizatorice de bază  si pornind de la ele dezvoltă un model de presupuneri preciznd efectele sale din punct de vedere al managementului calitătii totale. Testează modelul pe sase companii clasificându-le în trei categorii - comportamentale, umane si cognitive si le compară cu propria implementare a managementului calitătii totale. Concluzionează că cele mai bune rezultate sunt obtinute când este o potrivire între cultură si metoda de implementare a managementului.

 

 

Managementul calitătii totale, o strategie sănătoasă

J.A. Johnson - International Journal of Health Care Quality Assurance

 

Afirmă că managementul calitătii totale trebuie să facă parte din strategia companiei. Consideră că introducerea acestui tip de management implică transformări culturale si discută relatia dintre organizare si startegie. Subliniază importanta managementului întelegând legătura dintre activitătile organizatorice si această întelegere se extinde în asa fel încât angajatii să fie implicati.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro