1

                    Seviciile bancare

 

 

TIPURI DE SERVICII

Băncile furnizează clientilor trei tipuri principale de servicii. Acestea sunt:   

1.   Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri);

            2.   Facilităti de împrumut (de credit);

         3.   Servicii privind transferul fondurilor.

1. Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri)

O bancă atrage bani de la clientii săi, prin conturi bancare, plătindu-le, în schimb, dobândă pentru depozitele constituite. Plata acestor dobânzi este o cheltuială pentru bancă.

Atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice, băncile deschid, în evidenta lor, următoarele tipuri de conturi­­:

-      conturi curente (la vedere ), în lei si/sau în valută, conturi în care titularii pot face operatiuni de încasări si plăti curente;

-      conturi de depozit (la termen), în lei si/sau în valută, conturi în care depunerile se fac pentru un anumit termen, perioadă în care titularii nu pot efectua nici depuneri în cont, nici plăti din aceste conturi.

În functie de anumite activităti specifice, pentru clientii persoane juridice, băncile mai deschid si alte tipuri de conturi, cum sunt:

-      conturi blocate, in care sunt depuse sume în lei si/sau în valută, reprezentând capitalul social necesar constituirii unei societăti comerciale. După ce clientul prezintă la bancă dovada înregistrării societătii la Registrul Comertului, contul este deblocat, iar sumele sunt virate în contul curent al societătii;

-      conturi blocate cu destinatie specială, sunt conturi în care disponibilitătile titularului sunt temporar blocate, în raport de o anumită operatiune, ca măsură de protectie pentru bancă si pentru buna desfăsurare a unor obligatii de plată către străinătate (acreditive, garantii etc.). Ele se pot constitui, după caz, în lei si/sau în valută;

-      conturi pentru credite, destinate să evidentieze creditele (în lei si/sau în valută ) acordate de bancă clientilor si din care urmează ca acestia să dispună plăti;

-      conturi cu suma dobândită prin participare la licitatiile valutare, evidentiază sume în lei sau valută rezultate din operatiunile de vânzare/cumpărare de valută sau lei pe piata interbancară, ordonate de client si efectuate de bancă în contul acestuia.

2.  Facilităti de împrumut (de credit)

           Băncile împrumută clientilor lor sume de bani pentru finantarea afacerilor acestora. Unele bănci oferă împrumuturi atât persoanelor fizice cât si persoanelor juridice. Clientul trebuie să plătească un tarif pentru analizarea de către bancă a oportunitătii acordării creditului si o dobândă pentru creditul primit. Aceste tarife si dobânzi reprezintă un venit pentru bancă.

3. Servicii privind transferul fondurilor

Băncile furnizează si servicii privind plătile prin transferul fondurilor (atăt electronic cât si prin instrumente de plată), în numele si la cererea clientilor lor. Banca percepe un comision pentru acest serviciu, comision a cărui mărime variază în functie de valoarea sumei si tehnica de transfer a banilor.

Acest comision aduce un venit băncii.

          Majoritatea persoanelor juridice folosesc o parte, sau chiar toate aceste servicii, la un moment dat, la fel cum unele persoane fizice pot apela la ele, din când în când.

 

 

II. 2. ALTE SERVICII OFERITE DE BANCI

          În afară de tipurile de conturi mentionate mai sus, persoanele juridice ( si, într-o proportie mai mică sii persoanele fizice) pot avea si alte solicitări decât cele privind operatiunile de bază ale băncilor. Băncile oferă multe servicii care aduc venituri din comisioanele, spezele si tarifele percepute pentru efectuarea lor. În prezent, băncile românesti fac eforturi pentru diversificarea ofertei de produse bancare.

1.      VALUTA.

În cazul călătoriilor în străinătate, sunt necesare si mici cantităti din moneda tării respective, pentru cheltuieli imediate, desi, este mai sigur pentru turisti să folosească cecuri de călătorie sau instrumente de plată asemănătoare, în loc să poarte asupra lor valută în numerar. Băncile pot asigura clientilor posibilitatea de a procura majoritatea valutelor tărilor lumii.

          Băncile vând monedă străină (valută) la cursuri de schimb competitive si percep un comision, pentru serviciut prestat. Principalii concurenti ai bancilor, în acest domeniu, sunt casele de schimb valutar si agentiile de turism, în special din zonele de destinatie ale călătoriilor de vacantă. Aceste două tipuri de organizatii trebuie să-si procure, la rândul lor, monedele destinate schimbului valutar (de obicei acestea cumpărând valută de la bănci).

 

2.  CECURILE DE CALATORIE

Cecurile de călătorie sunt cele mai cunoscute servicii bancare oferite persoanelor care călătoresc. Cecurile pot fi folosite ca atare, pentru plata bunurilor si servicilor, în toate tările lumi sau pot fi schimbate, oricând, în numerar.

1

Un cec de călătorie cuprinde promisiunea unei bănci (sau a unei organizatii cu o reputatie similară) de a plăti o sumă de bani oricărei persoane ce posedă fila de cec de la persoana în numele căreia a fost emis cecul. Cecurile de călătorie se pot procura de la orice bancă. Până de curând, majoritatea băncilor emiteau propriile cecuri de călătorie. În prezent cele mai multe bănci au încheiat acorduri de a emite cecurile uneia dintre cele mai mari companii internationale de cecuri de călătorii.

3. PLATI PRIVIND DERULAREA CHELTUIELILOR GUVERNAMENTALE

            Băncile efectuează plăti si în numele guvernului, în special cele privind finantarea unor proiecte de investitii de stat. Spre exemplu, statul poate finanta, constructia unei noi scoli sau a unui spital. Companiile de constructii vor primi banii aferenti lucrărilor efectuate si finantate din fondurile statului, prin intermediul băncilor.


4.  ÎNCASAREA TAXELOR SI AMENZILOR

            Persoanele care trebuie să plătească taxe sau amenzi pot folosi sistemul bancar, pentru plata sumelor datorate diferitelor institutii sau chiar statului.

5.  CONSEMNAREA DE DEPOZITE

La bănci se pot constitui sume în depozit, cu un rol de garantie, care sunt păstrate pe perioada solutionării unor diferende judiciare sau a altor cauze.

6. SERVICII DE EXECUTOR TESTAMENTAR

Unele bănci oferă clientilor acest tip de serviciu specializat, legat de mostenirile si proprietătile clientilor decedati. Băncile tratează rezolvarea acestor probleme cu autoritătilr administrative, în numele si la cererea urmasilor sau a beneficiarilor respectivei proprietăti. Pentru aceste servicii, banca percepe un comision, în functie de valoarea proprietătii.

7.  CASETE PENTRU PASTRAREA VALORILOR

Clientii unei bănci pot folosi seifurile acesteia pentru păstrarea unor valori. Serviciul se numeste casete pentru păstrarea valorilor, băncile percepând în schimb un comision.

În baza acestui serviciu, clientii îsi pot lăsa spre păstrare articole de valoare, cutii închise, testamente sau alte documente importante. Banca emite o chitantă pentru bunurile lăsate în păstrare, asumându-si, astfel, răspunderea asupra acestora.

8.  SEIFURILE

Acest tip de serviciu, la fel ca si casetele de valori, implică folosirea unor spatii special amenajate care apartin băncii. Clientului i se pune la dispozitie un seif, accesul la seif fiind sub un dublu control, banca păstrând o cheie si clientul cealaltă. Accesul la seif poate avea loc oricând în timpul orelor de program ale băncii, timp în care clientul poate retrage sau depune orice obiecte sau documente.

9.  BANCA LA DOMICILIU

Această sintagmă este un termen nou, utilizat în practica bancară contemporană si se referă la posibilitatea băncilor de a oferi clientilor serviciul bancar la domiciliu sau prin telefon. Folsind metode electronice, clientii au acces la conturile lor fără să-si părăsească domiciliul. Mai există alte câteva servici pe care băncile occidentale le pot oferi clientilor lor.

10.  DEPUNERILE PENTRU O NOAPTE

Această facilitate este oferită acelor clienti care doresc să depoziteze fonduri, în timpul când banca este închisă. Cei care apelează cel mai des la acest serviciu sunt gestionarii si casierii magazinelor, care doresc să-si depoziteze,pentru sigurantă, încasările zilnice la bancă. În general, sunt două metode de administrare a depozitului.

Banca poate să deschidă depozitul în absenta clientului ( după verificarea sumelor aduse) si apoi să crediteze contul clientului. În a doua variantă, clientul adună banii destinati depozitării peste noapte urmând să-i verse cu regularitate sau la anumite perioade de timp. Pentru astfel de operatiuni, băncile au spatii special amenajate si, binenteles, percep un comision.

11. EUROCECURILE 

O carte de credit Eurocec permite clientului să schimbe cecul în numerar, la băncile afiliate la sistemul Eurocec, din orice tară din Europa. Avantajul utilizării eurocecurilor, comparativ cu folosirea cecurilor de călătorie este dat de faptul că, în limita unei anumite sume (de exemplu 200 $), clientul nu trbuie să achite în prealabil contravaloarea acestora. Valoarea cecurilor este debitată în contul clientului, în momentul transmiterii lor la banca emitentă. Cărtile de  credit  Eurocec sunt folosite cu sisteme de identificare speciale.

12. ASIGURAREA DE CALATORIE

E bine ca toti cei care călătoresc în străinătate să fie sfătuiti ca înainte de începerea călătoriei să fie asigurati pe timpul acesteia, recurgând în acest sens la “ asigurarea de călătorie “. De regulă, băncile oferă un pachet standard prin care asigură clientul împotriva principalelor riscuri de călătorie contra plătii unei prime de asigurare. Principalul risc, acoperit prin aceste asigurări, este cel privind asistenta medicală, în putine tări străine având acces direct la un tratament de urgentă gratuit.

Asigurarea de călătorie permite rambursarea sumelor cheltuite, desi poate exista o limită maximă a sumei recuperabile. Tările din Uniunea Europeană au încheiat acorduri reciproce cu privire la asigurarea asistentei medicale.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro