1

  Baza informaţională şi etapele        Conducerii Operative a Producţie


Complexitatea lucrărilor Conducerii Operative a Producţiei, diversitatea metodelor şi tehnicilor folosite, necesită un volum mare de informaţii care se regăsesc ăīn principal īn documentaţia tehnico-economică a proiectării(fişa tehnologică, lista materialelor).

            Aceste informaţii se pot grupa astfel:

1)Informaţii referitoare la produsele ce urmează să se execute:

-Nomenclatura şi cantitatea de produse şi semifabricate ce urmează a fi livrate clienţilor;

-Termenele de livrare conform contractelor;

-Structura constructivă şi gradul de īncorporare a diferitelor coponente īn produs;

-Gradul de integrare a fabricaţiei (care anume dintre componente se execută īn īntreprindere şi care se obţin dinafară);

-Parametrii Conducerii Operative a Producţiei pe stadii (pe secţii) şi faze ale procesului de producţie ale produselor şi componenteloe acestora.

2)Informaţii privind tehnologia de fabricaţie:

-Fluxul tehnologic şi stadiile lui corespunzătoare structurii de producţie a īntreprinderii;

-Consumul de manoperă sau normele de timp pe verigi de producţie sau pe meserii;

-Felul şi caracteristicile utilajelor necesareefectuării operaţiilor;

-Nomenclatura şi normele de consum ale materialelor necesare;

-Nomenclatura şi consumurile normate pentru SDV-uri şi utilităţile necesare.

3)Informaţii privind condiţiile concrete şi sistemul de organizare a producţiei:

-Mărimea capacităţiide producţie disponibilă

-Mărime şi structura forţei de muncă disponibilă;

-Mărimea resurselor materiale şi energetice necesare.

            Etapele Conducerii Operative a Producţiei:

            Elaborarea lucrărilor necesare Conducerii Operative a Producţiei trebuie să se facă īntr-o anumită succesiune īntrucāt influenţează folosirea resurselor şi viabilitatea programelor ce se vor realiza.

            Īn prima etapă are loc o desfăşurare īn timp a sarcinilor de producţie rezultate din contractele şi comenzile īncheiate, ţinānd cond şi de evoluţia cererii. Se vor avea īn vedere realizările īn avans sau nerealizările precum şi diferenţele ce apar īntre cererea efectivă a perioadei şi cea prognozată. Rezultatele acestei etape se concretizează īn elaborarea unor programe pentru următoarele 2-4 luni. Ele vor constitui baza programării şi a altor activităţi auxiliare şi de servire. Īn funcţie de tipul producţiei, de caracterul procesului de producţie şi de termenul de livrare se stabileşte o succesiune globală a sarcinilor prevăzute īn programul primei luni de programare.

            Īn etapa a 2-a, obiectivele lunare ale unităţii industriale se defalcă pe subuniăţi de producţie(īn spaţiu) sub forma unor programe operative care să prevadă sarcinile şi termenele de livrare ale diferitelor secţii. Īn cazul īntreprinderii cu structură pe obiect, această activitate constă īn defalcarea produselor, a cantităţilor şi a termenelor din programul lunar al īntreprinderii. Pentru īntreprinderea cu structură de tip tehnologic, programul secţiei finale va corespunde cu programul īntreprinderii şi se va exprima īn produse finite. Programele celorlalte secţii se vor exprima īn semifabricate sau piese care trebuie corelate catitativ şi īn timp fiecare secţie fiind privită ca furnizoare sau beneficiară. Īn funcţie de succesiunea globală stabilită īn prima etapă, se stabileşte succesiunea de execuţie a programelor secţiilor, rezultatul acestei activităţi asigurānd stabilirea termenelor de livrare interne īntre subunităţile de producţie.

            Īn etapa a 3-a are loc programarea īn timp şi spaţiu detaliind sarcinile fiecărei secţii pe elementele structurale cmoponente (ateliere, formaţii de lucru). Obiectivele stabilite vizează perioade ********  de timp şi au forma unor grafice operative de producţie. Pentru asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice necesare trecerii la fabricaţia propriu-zisă, se efectuează o serie de lucrări, informaţiile rezultate fiind folosite la īntocmirea documentaţiei de lansare. Avānd asigurate toate condiţiile tehnice, materiale şi organizatorice se trece la fabricaţia propriu-zisă. Pe parcursul execuţiei are loc urmărirea şi controlul īndeplinirii programelor stabilite. Aceste informaţii, corelate cu evoluţia cererii se folosesc pentru corectarea programului operativ al perioadei următoare.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro