1

ASIGURAREA AERONAVELOR

 

            Obiectul asigurării sunt navele aeriene aparţinānd companiilor de transport şi asociaţiilor sportive care se asigură pentru:

·         pierderea şi avarierea navei;

·         răspunderea faţă de pasagerii sau bagajele acestora şi pentru mărfurile transportate;

·         răspunderea civilă faţă de terţi.

            Riscurile asigurate

            Īn baza contractului de asigurare se acordă despăgubiri pentru:

·         pierderea fizică directă sau pierderea totală constructivă ori avarierea navei īn timpul zborului, rulării la sol şi al staţionării la sol;

·         dispariţia aeronavei;

·         avarii pricinuite aeronavei de măsurile de salvare;

·         cheltuielile făcute pentru salvarea şi conservarea aeronavelor;

·         cheltuielile de judecată şi arbitraj făcute de asigurat cu ajutorul asiguratorului īn scopul formulării pretenţiei faţă de terţi.

            Pierderea fizică directă īnseamnă distrugerea completă a aeronavei, fiind imposibilă repunerea ei īn stare de funcţionare.

            Pierderea totală constructivă reprezintă avarierea gravă a aeronavei, astfel īncāt cheltuielile implicate: de operaţiunile de salvare, de măsurile de limitare a pagubelor, de transport, de reparaţii şi repunere īn stare de folosire, depăşesc 75% din suma asigurată.

            Īn baza asigurării aeronavelor pentru răspunderea legală faţă de terţi, asiguratorul acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată, pentru:

·         vătămarea corporală sau decesul pasagerilor, ca urmare a accidentării acestora la bordul navei sau īn cursul operaţiilor de īmbarcare / debarcare;

·         pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor şi a bunurilor aflate asupra pasagerilor;

·         pierderea, avarierea sau distrugerea mărfurilor transportate;

·         vătămarea corporală sau decesul persoanelor ori avarierea sau distrugerea bunurilor din afara aeronavelor, cu condiţia ca acestea să fi fost cauzate, īn mod direct, de aeronavă sau de obiectele desprinse sau căzute din aceasta.

            Excluderi

            La asigurarea aeronavelor nu sunt acoperite:

·         pierderea suferită ca urmare a folosirii pistelor sau a terenurilor de aterizare neautorizate, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

·         pierderi provocate de transportul de pasageri sau de mărfuri peste numărul de locuri şi capacitatea de transport a aeronavelor;

·         pierderi provocate de acţiunea inteţionată a asiguratului;

·         pierderi suferite īn perioada īn care aeronava este folosită īn scop ilegal sau este utilizată īn alt mod decāt cel prevăzut īn contractul de aeronavigabilitate;

·         pierderi suferite īn legătură cu transferul de interese a asiguratului īn legătură cu aeronava, fără existenţa consimţămāntul scris al asiguratorului;

·         pierderi provocate de război, piraterie aeriană, greve şi alte pericole asemănătoare;

·         pierderi produse din cauza zgomotului, poluării.

            Asiguratul nu are răspundere civilă legală dacă accidentul a fost produs:

·         dintr-un caz de forţă majoră;

·         din culpa exclusivă a persoanei păgubite;

·         din culpa exclusivă a unei terţe persoane.

            Suma asigurată

            Aeronavele se asigură la sumele declarate de asigurat şi agreate de asigurator şi care nu trebuie să depăşească valoarea de īnlocuire a aeronavei la data īncheierii asigurării.

            Răspunderile se asigură la sumele declarate de asigurat pentru pasageri, pentru bagaje şi pentru mărfuri, īn limita prevăzută de legislaţia din Romānia, īn convenţiile internaţionale cu care ţara noastră este parte sau īn acordurile īncheiate īntre asigurat şi partenerii săi externi.

            Despăgubiri

            Īn caz de pierdere fizică directă sau dispariţie, asiguratul este despăgubit cu suma asigurată.

            Īn caz de pierdere totală constructivă, despăgubirile se acordă astfel:

n dacă aeronava poate fi reparată, despăgubirea este reprezentată de costurile necesare, din care se scade valoarea reperelor care pot fi īntrebuinţate sau valorificate;

n dacă aeronava nu poate fi reparată sau dacă reparaţia nu este justificată, despăgubirea este reprezentată de suma asigurată, din care se scade valoarea reperelor care se pot valorifica.

            Perioada asigurată

            Asigurarea aeronavelor se poate īncheia pentru:

·         o perioadă determinată de timp;

·         pentru o călătorie determinată.

            Raspunderile asiguratorului

            Īn asigurarea pentru pierderea sau avarierea aeronavei, la asigurarea īncheiată pentru o perioadă de timp, răspunderea asiguratorului īncepe şi īnceteazaă la date precise īn poliţa de asigurare.

            La asigurările īncheiate pentru o călătorie, răspunderea asiguratorului īncepe īn momentul īnceperii reparaţiilor de īmbarcare a călătorilor sau de īncărcare a mărfurilor sau īn momentul pornirii motoarelor, īn cazul unei călătorii fără pasageri sau mărfuri şi īncetează īn momentul īncheierii operţiilor de debarcare sau descărcare a mărfurilor pe aeroportul de destinaţie sau īn momentul opririi motoarelor, īn cazul călătoriilor fără pasageri sau mărfuri.

            Răspunderea civilă a companiilor de navigaţie aeriană este reglementată, pe plan internaţional, prin:

·         Convenţia de la Varşovia (1929), completată cu Protocolul de la Haga (1955) - aplicabilă transportului de persoane, bagaje sau mărfuri;

·         Convenţia de la Tokyo (1963) - se aplică infracţiunilor penale sau actelor care pot compromite securitatea aeronavelor, a persoanelor sau bunurilor aflate la aeronave;

·         Convenţia de la Roma (1953) - aplicată īn cazul daunelor provocate terţilor īn afara aeronavei.

                                                                  

 

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

 

            Aceasta are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terţe persoane, īn condiţiile īn care asiguratul este răspunzător din punct de vedere legal.

            Răspunderea civilă legală reprezintă temeiul īn baza căruia o persoană poate acţiona īn instanţă o altă persoană sau organizaţie, care se presupune a fi vinovată de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislaţiei īn vigoare.

            Răspunderea civilă presupune īndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

·         săvārşirea de către asigurat a unei fapte ilicite;

·         dovada existenţei unui prejudiciu;

·         existenţa unui raport de cauzalitate īntre fapta ilicită a asiguratului şi prejudiciul adus terţei persoane şi constatarea culpei asiguratului care a săvārşit fapta ilicită.

            Conceptul de răspundere civilă legală este foarte important pentru că societăţile de asigurare, care īncheie asigurări de răspundere civilă, sunt obligate să despăgubească, īn numele asiguratului, numai dacă acesta este răspunzator legal să plătească daune unei terţe persoane.

            Riscurile asigurate

            Prin īncheierea contractului de asigurare se acoperă despăgubirile pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare pentru prejudiciul de care răspunde īn faţa legii şi pentru cheltuielile de judecată la care este obligat īn procesul civil.

            Īn cazul īn care prejudiciul este provocat cu intenţie sau din neglijenţă, societatea de asigurare nu va acorda despăgubiri.

            De asemenea, există şi alte riscuri, care, īn principiu, nu sunt acoperite prin poliţele de asigurare de răspundere civilă.

            Suma asigurată

            Aceasta se stabileşte la valoarea stabilită de asigurat şi agrată de societatea de asigurare, separat pentru deces, vătămări corporale sau pagube de bunuri.

            Īn cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determină īn funcţie de cifra de afaceri anuală estimată la īncheierea contractului.

            Īn cazul persoanelor fizice se poate aplica una din următoarele metode:

·         metoda evaluării averii personale prezente şi viitoare,

·         metoda evaluării averii personale prezente,

·         metoda determinării sentinţei judecătoreşti maxime pentru vătămare corporală sau deces.

            O caracteristică a asigurărilor de răspundere civilă constă īn stabilirea unei sume asigurate pe perioadă şi a unei sume asigurate pe eveniment.

            Evenimentul desemnează orice acţiune sau faptă a asiguratului, care antrenează răspunderea civilă a acestuia şi care este acoperită prin poliţa de asigurare.

            Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat, societatea de asigurări nu va plăti despăgubiri mai mari decāt valoarea sumei asigurate pe eveniment. De asemenea, indiferent de numărul evenimentelor produse īn perioada asigurată, asiguratorul nu va acorda despăgubiri mai mari decāt suma asigurată pe perioadă.

 

1

PRODUSELE DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ OFERITE

PE PIAŢA ROMĀNEASCĂ

 

            1. Cea mai cunoscută asigurare de răspundere civilă din ţara noastră şi care se īncadrează īn categoria asigurărilor obligatorii, o reprezintă asigurarea de răspundere civilă auto.

            Clauzele contractului de asigurare, inclusiv valoarea maximă a despăgubirilor, precum şi nivelul primelor de asigurare, pe categorii de autovehicole, sunt stabilite prin lege.

Īn această asigurare sunt cuprinse, cu cāteva excepţii, toate persoanele fizice şi persoanele juridice deţinătoare de autovehicule supuse īnmatriculării şi folosirii pe drumurile publice.

            De asemenea, sunt obligate să se asigure persoanele străine posesoare de autovehicule, pe care le folosesc pe teritoriul Romāniei, dacă nu posedă documente internaţionale de asigurare valabile şi pe teritoriul Romāniei.

            Īn ceea ce priveşte despăgubirile, acestea au stabilită o limită minimă şi una maximă, īn cazul pagubelor produse prin avarierea şi distrugerea unor bunuri. Astfel:

            - pentru pagubele produse la bunuri īntr-un accident, se acordă despăgubiri pentru daune de la 102.000 lei pānă la 40.000.000 lei, inclusiv;

            - īn caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirea poate fi de 15.000.000 lei pentru fiecare persoană accidentată, dar nu mai mare de 40.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor accidentate.

            Asiguratorul plăteşte, din Fondul instituit din primele de asigurare, realizate īn contul asigurărilor de răspundere civilă auto.

            De menţionat că se plătesc despăgubiri tuturor persoanelor păgubite ca urmare a unui accident de autovehicule, iar aceastea se acordă şi īn cazul īn care conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decāt asiguratul.

            Īn despăgubirile pe care le plăteşte asiguratorul se includ şi cheltuielile făcute de asiguraţi īn procesul civil.

            Īn cazul īn care se produce un accident de autovehicule de a cărei producere se fac vinovate, īn aceeaşi măsură, două persoane cuprinse īn asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, despăgubirea cuvenită fiecăruia dintre cei doi, va reprezenta o jumătate din paguba īnregistrată cu cu prilejul producerii accidentului respectiv.

            Există şi cazuri cānd nu se acordă despăgubiri pentru pagubele produse unui autovehicul. De exemplu, īn cazul īn care accidentul a fost produs īn caz de forţă majoră sau din culpa exclusivă a persoanei păgubite sau din culpa exclusivă a unei terţe persoane.

            Asigurarea de răspundere civilă auto este printre puţinele asigurări obligatorii din Romānia. Aceasta este impusă prin lege, contractul de asigurare fiind un contract de adeziune, asiguraţii acceptānd condiţiile stabilite de asigurator.

 

2. Altă formă de asigurare de răspundere civilă din ţara noastră este şi asigurarea de răspundere civilă profesională.

            Aceasta are rolul de a proteja asiguratul, persoana fizică sau persoana juridică, īmpotriva prejudiciilor pe care le pot provoca unor terţe persoane.

            Īn ţările dezvoltate, īncheierea unei asemenea poliţe constituie una din condiţiile principale pentru practicarea unor profesii.

            Īn ţara noastră, legislaţia īn domeniu se situează sub standardele europene. Singurele profesii pentru care se cer asigurări de răspundere civilă sunt :

-          experţii contabili;

-          contabilii autorizaţi - evaluatori;

-          experţii tehnici.

            Asigurarea de răspundere profesională practicată pe piaţa romānească se adresează următoarelor categorii de profesii:

n constructori;

n medici;

n contabili – evaluatori;

n experţi tehnici;

n consultanţi;

n managerii;

n avocaţi.

            Prin activitatea lor, aceste categorii profesionale pot aduce prejudicii persoanelor pentru care lucrează.

            Prin asigurarea de răspundere civilă se garantează plata acestor prejudicii, īn conditiile īn care prejudiciul se īncadrează īn categoria riscurilor asigurate.

            Īn general, despăgubirile se acordă pentru:

·         daune materiale produse din culpa asiguratului, persoană fizică sau juridică, precum şi din culpa altor persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii;

·         cheltuielile de judecată, la plata cărora este obligat asiguratul prin hotărāre judecătorească;

·         despăgubiri la care este obligat asiguratul, ca urmare a pierderii sau distrugerii unor documente, etc.

            Ca īn orice contract de asigurare, şi īn cazul acestor poliţe există anumite situaţii excluse, īn mod expres, de la asigurare, cum ar fi:

·         prejudiciile cauzate de actele desfăşurate de asigurat īn afara unui contract cu clientul său;

·         pagubele produse cu intenţia de asigurare;

·         pretenţii referitoare la răspunderea asiguratului pentru pagubele produse hārtiilor de valoare, documentelor, registrelor, pietrelor scumpe, obiecte de valoare artistică, etc.

·         pretenţii referitoare la pagubele produse de război, invazie, confiscare, sechestrare, etc.

 

            Alături de asigurarile de răspundere profesională, pe piaţa romānească īntālnim şi alte tipuri de asigurări de răspundere civilă, cum ar fi:

·         asigurarea de răspundere a transportatorului, īn calitate de cărăuş, pentru mărfurile transportate;

·         asigurarea de răspundere civilă a persoanelor fizice, alta decāt cea profesională;

·         asigurarea de raspundere civilă a conducătorilor de autovehicule, cu valabilitate īn afara teritoriului Romāniei (Cartea verde).

            Ca o caracteristică generală a acestor tipuri de asigurare īn ceea ce priveşte suma asigurată, este aceea că există două categorii de limite:

·         o limită de sumă pe perioada asigurată şi

·         o limită de sumă pe fiecare eveniment produs īn perioada de valabilitate a contractului.

            Despăgubirile acordate de fiecare dosar de daună nu vor putea depăşi suma maximă asigurată pe eveniment.

 

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro