1

Debit cardul cu 2 conturi (în lei şi valută): “PROSPERA"

            Debit cardul PROSPERA este un suport de tranzacţie standardizat, securizat ŞI informatizat care are următoarele elemente obligatorii: numărul cardului, numele şi prenumele deţinătorului, data emiterii şi expirării valabilităţii, denumirea şi sigla emitentului, o bandă magnetică şi o rubrică pentru semnătura titularului.

CARACTERlSTICI

Debit cardul cu două conturi (în lei şi valută-USD) PROSPERA este un card embosat, emis de Banc Post în sistem VISA International cu acceptare pe teritoriul României (contul în lei) şi în străinătate (contul în USD).

Este folosit la orice terminal electronic (ATM sau EFTPOS) sau mecanic (IMPRINTER) care afişază sigla VISA, pentru obţinerea de numerar sau ca mijloc de plată a diverselor marfuri şi servicii, în relaţia cu comercianţii, precum şi pentru utilizarea serviciilor oferite de Banc Post pentru acest tip de card.

BENEFICIARI

Este destinat persoanelor fizice.

INFORMAŢII

Pentru a intra în posesia acestui tip de card persoanele fizice trebuie să completeze şi să depună la orice unitate teritorială a bmcii, o cerere de emitere a câl1ii de plată, să prezinte actele necesare şi să achite în numerar sau prin virament suma minimă pentru deschiderea contului de card (în lei şi în valută), garantia obligatorie, precum şi taxa de emitere a acestuia. Din suma de deschidere a contului de card în lei se reţine o sumă care reprezintă valoarea intangibilă, ce rămane la dispoziţia bmcii pană în momentul închiderii contului de card.

Acte necesare:

-          Actul de identitate (B.I./ carte identitate/ pasaport)

Termenul de emitere a acestui tip de card este de aproximativ o săptâmână.

Banca eliberează lunar, extrase de cont pentru evidenţierea operaţiunilor efectuate cu cardul PROSPERA.

Pentru eventualele reclamaţii privind deficienţele apârute cu ocazia operaţiunilor efectuate cu cardul PROSPERA, titularul se va adresa unităţilor teritoriale Banc Post. Soluţionarea refuzurilor de plată a operaţiunilor de comerţ electronic efectuate cu cardul PROSPERA se face în funcţie de documentele probatoare.În cazul furtului, pierderii sau distrugerii cardului, la cererea titularului, banca elibereazA, contra cost, un nou card. La expirarea termenului de valabilitate a cardului, banca eliberează titularului, gratuit, un nou card.

AVANTAJE

-          grad ridicat de securitate;

-          serie embosată ceea ce permite utilizarea cardului atât la terminalele electronice cât şi la cele mecanice;

-          brand bine cunoscut (VISA Classic);

-          ofera. servicii conexe –Contul Total

-          sunt accepta te oriunde în lume.

BANC POST nu percepe: comision de deschidere a contului de card, comision de reînnoire a cardului la expirarea perioadei de valabilitate, comision de administrare anual! a contului în lei, comision pentru cumparAturi făcute cu cardul în ţarA, comision pentru eliberarea extrasului de cont aferent ultimei luni calendaristice incheiate (ridicat de client de la sucursala/agentie), comision de alimentare periodica a cardului.

 

·  comisioanele astfel însemnate se plătesc o singură dată, pentru ambele conturi Prospera (lei sau valută)

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro