1

                           IAS 41

 

          IAS 41 prescrie tratamentul contabil,prezentarea situatiilor financiare si prezentarile de informatii referitoare la activele bilogice si productia agricola la punctul de recoltare,in masura in care se refera la activitatile agricole.Deasemenea,tratamentul contabil al subventiilor guvernamentale legate de agricultura este prescris de IAS 41.

         Prezentul Standard se va aplica pentru contabilizarea urmatoarelor elemente,atunci cand acestea se refera la activitati agricole :

         IAS 41 nu trateaza procesarea produselor obtinute dupa recoltare,de exmplu,transformarea in vin a strugurilor obtinuti de catre un viticultor sau a lanii in fire de lana toarsa.Un astfel de proces este contabilizat conform IAS 2,Stocuri.

         Activitatea agricola reprezinta administrarea de catre o entitate a transformarii activelor bologice,in scopul vanzarii,in productie agricola sau in active bilogice aditionale.

         Productia agricola reprezinta produsul recoltat din activele bilogice ale entitatii.

         Un activ biologic este un animal viu sau planta.

         Recolta reprezinta separarea productiei de activul biologic sau incetarea vietii activului biologic.

         Piata activa este o piata unde sunt indeplinite cumulat urmatoarele conditii:

        Potrivit tratamentului contabil,o entitate va recunoaste un activ biologic sau un produs agricol atunci si doar atunci cand:

       Un activ biologic va fi evaluat la recunoasterea intiala si la fiecare data a bilantului la valoarea justa,minus costurile estimate de la punctul de vanzare.Totusi,daca la recunosterea initiala se determina ca valorea justa nu poate fi eveluata in mod credibil,un activ biologic trebuie sa fie evaluat la cost,minus amortizarea cumulata si orice pierderi cumulate din depreciere.O data ce valoarea justa a unui asemenea activ devine evaluabila credibil,activul trebuie sa fie evaluat la valoarea justa,minus costurile estimate la punctual de vanzare.

         Produsele agricole recoltate vor fi evaluate la valoarea justa,minus costurie estimate la punctual de vanzare la momentul recoltarii.O astfel de evaluare este costul la acea data,cand se aplica IAS 2,Stocuri sau alt Standard aplicabil.

          Daca pentru un activ biologic sau un produs agricol exista o piata activacotatia pe acea piata reprezinta o baza adecvata pentru determinarea valorii juste a activului.Daca nu exista o piata activa,pentru determinarea valorii jute o entitate utilizeaza unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:

1

          Castigul sau pierderea care apare la recunoasterea initiala a unui activ biologic recunoscut la valoarea justa(minus costurile estimate de la punctul de vanzare)si din modificarea valorii juste(minus costurile estimate la punctual de vanzare)vor fi incluse in profitul sau pierderea din perioada in care apar.

        O subventie guvernamentala neconditionata,in relatie cu un active biologic evaluat la valoarea lui justa(minus costurile estimate la punctual de vanzare),va fi recunoscuta ca venit atunci si doar atunci cand subventia guvernamentala devine creanta.

         O entitate trebuie sa prezinte valoarea contabila a activelor sale bilogice separat,in bilant.

         O entitate va prezenta castigul  sau pierderea cumulatea din perioada curenta la recunoasterea initiala a activelor bilogice si produselor agricole si din modificarea valorii juste,minus costurile estimate la punctual de vanzare a activelor biologice.

         Entitatea va oferi o descriere a fiecaru grup de active bilogice.Ea va trebui sa descrie:

  Entitatea va prezenta:

      Entitatea va prezenta o reconciliere a modificarilor valorii contabile a activelor bilogice intre inceputul si sfarsitul perioadei curente .

      Ca si in cazul oricarui alt standard bazat pe valoarea justa ,utilizatorii trebuie sa fie in mod deosebit atenti la perezntarea prezumtiilor cheie utilizate pentru a determina valorea justa,cat si la consecventa acestor prezumtii de la an la an.

        In particular,estimarea ratei de actualizare si tehnicile de estimare utilizate pentru determinarea volumului activelor agricole,pot avea un impact semnificativ asupra nivelului valorii juste.

          Castigul sau pierderea care apare la recunoasterea initiala a unui activ biologic recunoscut la valoarea justa(minus costurile estimate de la punctul de vanzare)si din modificarea valorii juste(minus costurile estimate la punctual de vanzare)vor fi incluse in profitul sau pierderea din perioada in care apar.

        O subventie guvernamentala neconditionata,in relatie cu un active biologic evaluat la valoarea lui justa(minus costurile estimate la punctual de vanzare),va fi recunoscuta ca venit atunci si doar atunci cand subventia guvernamentala devine creanta.

         O entitate trebuie sa prezinte valoarea contabila a activelor sale bilogice separat,in bilant.

         O entitate va prezenta castigul  sau pierderea cumulatea din perioada curenta la recunoasterea initiala a activelor bilogice si produselor agricole si din modificarea valorii juste,minus costurile estimate la punctual de vanzare a activelor biologice.

         Entitatea va oferi o descriere a fiecaru grup de active bilogice.Ea va trebui sa descrie:

  Entitatea va prezenta:

      Entitatea va prezenta o reconciliere a modificarilor valorii contabile a activelor bilogice intre inceputul si sfarsitul perioadei curente .

      Ca si in cazul oricarui alt standard bazat pe valoarea justa ,utilizatorii trebuie sa fie in mod deosebit atenti la perezntarea prezumtiilor cheie utilizate pentru a determina valorea justa,cat si la consecventa acestor prezumtii de la an la an.

        In particular,estimarea ratei de actualizare si tehnicile de estimare utilizate pentru determinarea volumului activelor agricole,pot avea un impact semnificativ asupra nivelului valorii juste.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro