1

In Romania, fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de  munca precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.

   In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate in conformitate cu legea 76/2002, persoanele  fizice denumite asigurati.

Asiguratii pot fi cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari, cetatenii romani care potrivit legii si in conformitate cu aceasta presteaza o munca in strainatate si cetatenii straini sau apatrizii care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri. Aceste persoane au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj, iar datorita prevederilor legale acestia au dreptul sa beneficieze de indemnizatia de somaj.

       Agentia somajului pentru ocuparea fortei de munca pune la dispozitia  facilitatile acordate persoanelor somere.

 Somerii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj  si care se angajeaza pentru un program normal de lucru si ca urmare a angajarii , beneficiaza din momentul angajarii, pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, de o suma lunara neimpozabila  acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei pentru somaj, stabilita si dupa caz , reactualizata conform legii. Aceste persoane beneficiaza de aceeasi suma si in situatia in care, in perioada in care au dreptul la indemnizatia pentru somaj , le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un altul.

     In situatia in care beneficiarul prezinta ulterior dovada incadrarii in munca, plata drepturilor se va face o data cu plata indemnizatiei de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a prezentat dovada.

Incetarea drepturilor la venitul de complementare pentru persoana beneficiara de aceasta masura se face la data expirarii perioadei legale pentru care era indreptatita sa primeasca indemnizatie de somaj sau la data la care i-a incetat raportul de munca ori de serviciu.

     Absolventii institutilor de invatamant si ai scolilor speciale, in varsta de minim 16 ani , in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni , beneficiaza din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii.

Daca absolventii care primesc indemnizatia de somaj, se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, beneficiaza din bugetul asigurarilor de somaj de o suma lunara neimpozabila, egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul , in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat cu conditia de mentinere a raporturilor de munca  sau de serviciu pe o perioada  de cel putin 12 luni de la data angajarii.

         Persoanele care in perioada in care beneficiau de indemnizatia de somaj , se incadreaza intr-o localitate situate la o distanta mai mare de 50 km de unde au domiciliul stabil , beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minim brute pe tara  aflata in vigoare la data respectiva. Pentru stabilirea distantei de domiciliu si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in vederea acordarii  drepturilor ,se va utiliza  distanta cea mai scurta. De aceste prevederi nu beneficiaza persoanele care se incadreaza la angajatorii cu care au fost in raport de munca sau serviciu in urma cu 2 ani  de la data solicitarii reincadrarii in campul muncii iar, cererea  cu privire la aceasta facilitate trebuie depusa in maxim 12 luni de la angajare.

        Pe langa prima de incadrare mai este si prima de instalare care se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatia de somaj se incadreaza intr-o alta localitate si care isi schimba domiciliul sau resedinta , primesc o prima de instalare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj a 7 salarii minim brute pe tara in vigoare la data  incadrarii. Cerea pentru aceste drepturi trebuie depusa in maxim 12 luni de la angajare.

          Facilitatile pentru angajatorii care incadreaza in munca  persoane din randul somerilor , pe care le mentin in activitate  pe o perioada de cel putin 6 luni, de la data angajarii ,beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 2.5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.

Angajatorii, sunt stimulate pentru a incadra in munca someri indemnizati sau neindemnizati aflati in evidenta Agentiei Somajului pentru ocuparea fortei de munca di randul persoanelor in varsta de peste 45 de ani, parinti unici sustitatori ai famililor monoparentale, persoane cu handicap si persoane care in termen de trei ani  de la data angajarii indeplinesc conditiile de pensionare.

   Facilitatile pentru angajatorii care angajeaza persoane din randul somerilor se realizeaza prin:

    -subventionarea locurilor de munca ;

    -acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca

    -acordarea altor facilitati;

1

In conformitate cu legea 76/2002, in articolele 78-79, subventiile pentru locurile de munca se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte sume allocate , la solicitarea autoritatilor publice locale , angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata ,din randul somerilor, incadrati cu contract individual de munca pe o perioada determinata de cel mult 12 luni.

   Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti pe o perioada de 12 luni , de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj si primesc lunar, in aceasta perioada pentru fiecare absolvent:

-un salariu de baza minim brut pe tara , pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

-1,2 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

-1,5 salarii de baza minime pe tara, pentru absolventii de invatamant superior

De aceste sume beneficiaza si angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventi din randul  persoanelor cu handicap.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata persoane cu handicap beneficiaza de acordarea unei subventii de maxim 60% din costurile salariale ale angajatorului pe o perioada de un an de la angajare, cu obligatia mentinerii raportului de munca cel putin doi ani.In toata aceasta perioada, daca angajatorul inceteaza raportul de munca cu aceste persoane  trebuie sa restituie in totalitate sumele incasate pentru fiecare angajat si dobanzile aferente calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului. Dar, daca angajatul doreste din proprie initiativa sa incheie raportul de activitate  atunci, prevederile alaturate nu se vor mai aplica

     Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori  ai famililor monoparentale beneficiaza si ei de unele facilitate ca: scutirea de plata contributiei  datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru o perioada de 12 luni, aferenta persoanelor incadrate in aceasta categorie, si primesc lunar, pe aceasta perioada , pentru fiecare persoana incadrata  din aceste categorii , o suma egala cu un salariu minim brut pe tara garantat in plata , in vigoare  cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu  de cel putin 2 ani.

   Subventionarea cazului in care angajatorii ,care in raport  cu numarul de angajati , nu au obligatia de a incadra  in munca persoane cu handicap, dar incadreaza in munca aceste persoane pe perioada nedeterminata si le mentin raporturile de munca sau de servici cel putin 2 ani, in acest caz nu poate depasii 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an  de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.

Persoanele care angajeaza in munca, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc , conform legii, conditiile de a solicita pensie anticipata sau pensie pentru limita de varsta , daca nu indeplinesc conditiile de acordare  a pensiei  anticipate partiale , beneficiaza lunar pe perioada angajarii  pana la data  indeplinirii conditiilor respective,de o suma egala  cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata , acordata din bugetul asigurarilor de somaj.

    O alta facilitate se acorda angajatorilor care primesc credite  din bugetul asigurarilor pentru somaj, beneficiaza de reducere la plata contributiei , numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou create , iar angajatorii care primesc  fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile.

 

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro