1

OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE

 

Operaţiuni în devize (efectuate în alte monede decât moneda naţională) se clasifică după următoarele criterii:

a)     după natura operaţiunii:

-    operaţiuni de schimb la vedere

-    operaţiuni de schimb la termen

-    operaţiuni de titluri în devize

-    operaţiuni privind conturile: - curente,

-  de depozit,

-  de corespondent

b)    după riscul asumat:

-     operaţiuni cu risc de schimb care implică intrări sau ieşiri de devize din patrimoniu

-     operaţiuni fără risc de schimb

 

c)     după natura participanţilor:

-    operaţiuni în devize cu clientela bancară şi financiară

-    operaţiuni în devize cu clientela nebancară

-    operaţiuni cu titluri în devize

-    operaţiuni de SWAP

 

Riscul valutar se cuantifică prin intermediul poziţiei de schimb – soldul net al patrimoniului într-o anumită deviză, respectiv diferenţa dintre total creanţe (activul bilanţului şi conturi în afara bilanţului) şi total angajamente (pasivul bilanţului şi conturi în afara bilanţului) în moneda respectivă.

Poziţia de schimb scurtă este determinată de relaţia:

Pasivele într-o monedă străină > Activele în aceeaşi monedă

 

Poziţia de schimb lungă este determinată de relaţia:

Activele într-o monedă străină > Pasivele în aceeaşi monedă

 

Poziţia de schimb structurală evidenţiază activele imobilizate exprimate în devize.

Poziţia de schimb operaţională este diferenţa dintre poziţia de schimb totală şi poziţia de schimb structurală.

Poziţia valutară totală reprezintă diferenţa dintre totalul poziţiilor valutare lungi şi totalul poziţiilor valutare scurte, în echivalent lei. Echivalentul în lei a poziţiilor lungi şi scurte pe fiecare valută, se determină pe baza cursului de referinţă al BNR în vigoare la data întocmirii situaţiei.

În contabilitate se folosesc conturile 3721 “Poziţie de schimb” şi 3722 “Contravaloarea poziţiei de schimb” care realizează corespondenţa între contabilitatea în devize şi contabilitatea în lei.

În cazul operaţiunilor de export este necesar ca banca exportatorului să deschidă un cont de corespondent în valută, prin utilizarea uneia din următoarele variante:

-     deschiderea contului de corespondent direct la banca importatorului (în valută);

-     deschiderea contului de corespondent la o altă bancă decât banca importatorului (în valută);

-     deschiderea contului de corespondent la o bancă din România care asigură corespondenţa pe valută (intermediară) cu banca importatorului;

-     deschiderea contului de corespondent în valută la o sucursală a băncii străine deschise în România.

Fiecare cont de corespondent deschis pe feluri de valută în străinătate constituie o poziţie NOSTRO.

Poziţia NOSTRO = Poziţia unei bănci pe fel de valută pe bănci

Pozitivă

Poziţia NOSTRO poate fi         Zero sau pară

Negativă

Poziţia de trezorerie = suma soldurilor poziţiilor NOSTRO pe fel de valută

  Pozitivă

Poziţia de trezorerie poate fi     Zero sau pară

  Negativă

 

 

OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

 

Aceste operaţiuni numite şi operaţiuni SPOT, sunt operaţiuni de cumpărare sau vânzare de devize, încheiate la cursul la vedere (spot), la care tranzacţia şi decontarea au loc în acelaşi timp sau la un interval de cel mult 48 ore (2 zile lucrătoare). în acest caz cursul folosit la decontarea peste două zile este acelaşi cu cel din ziua efectuării tranzacţiei.

 

Se utilizează conturile:

372 “Conturi de ajustare

3721 “Poziţie de schimb”

3722 “Contravaloarea poziţiei de schimb”

3723 “Conturi de ajustare devize”

3729 “Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului”

931 “Operaţiuni de schimb la vedere” – cont extrabilanţier

9311 “Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi”

9312 “Devize cumpărate şi încă neprimite”

9313 “Lei vânduţI şi încă nelivraţi”

9314 “Devize vândute şi încă nelivrate”

936 “Conturi de ajustare devize”

9361 „Poziţia de schimb”

9362 „Contravaloarea poziţiei de schimb”

9363 „Conturi de ajustare în devize”

Contul sintetic de gradul I 372 „Conturi de ajustare” este bifuncţional. Contul sintetic de gradul II 3721 „Poziţie de schimb” înregistrează sumele în devize achiziţionate sau vândute. Se creditează la intrarea devizelor în patrimoniu şi se debitează cu ieşirea devizelor din patrimoniu, în corespondenţă cu un cont de trezorerie. În analitic se desfăşoară pe fiecare valută. Contul 3722 “Contravaloarea poziţiei de schimb” funcţionează în paralel cu contul 3721; se debitează cu sumele în lei corespunzătoare sumelor în devize intrate în patrimoniu; se creditează cu echivalentul în lei al sumelor în devize ieşite din patrimoniu, în corespondenţă cu un cont de trezorerie.

Valoarea în lei a devizelor schimbate, reflectată în contul 3722, se actualizează la cursul zilei cu ajutorul contului 3723 „Conturi de ajustare devize”.

Rezultatul degajat din operaţiunea de schimb, datorat modificării cursului se înregistrează fie în contul 7061 „Venituri din operaţiuni de schimb şi arbitraj”, dacă este favorabil, fie în contul 6061 „Pierderi din operaţiuni de schimb şi arbitraj”, dacă este nefavorabil.

Angajamentele se evidenţiază în contul 936 „Conturi de ajustare devize în afara bilanţului” cu funcţie asemănătoare contului 372, dar folosit în contrapartidă cu contul 931 „Operaţiuni de schimb la vedere”, subcontul respectiv.

În tranzacţiile valutare se operează cu valute codificate de International Standards Organisation (ISO).

1

OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA TERMEN

 

Operaţiunile de schimb la termen se caracterizează prin următoarele: apare un interval de timp între momentul tranzacţiei (vânzare sau cumpărare de devize) şi în momentul livrării sumelor, interval mai mare de două zile lucrătoare; cursul folosit pentru decontarea operaţiunii este stabilit prin contract la încheierea tranzacţiei şi operabil în viitor, la livrarea sumelor („curs la termen” sau „curs forward”).

Cursul la termen se determină prin majorarea cursului la vedere cu reportul, sau micşorarea cursului la vedere cu deportul existent pentru valuta tranzacţionată.

unde:  = rata dobânzii la moneda 1

= rata dobânzii la moneda 2

 

Operaţiunile de schimb la termen pot fi:

-         Operaţiuni de schimb speculative sau la termen sec, reprezentate de vânzări sau cumpărări de devize, urmate de răscumpărări sau revânzări în scopul obţinerii de profit, în momente conjuncturale favorabile;

-         Operaţiuni de schimb de acoperire, efectuate cu scopul reducerii sau eliminării riscului valutar, în condiţiile variaţiei cursului valutar.

Înregistrarea livrărilor de devize este similară cazului de schimb la vedere. Conturi utilizate: 372 “Conturi de ajustare” cu subconturile respective 936 “Conturi de ajustare devize” în afara bilanţului, cu subconturile respective, precum şi conturile specifice operaţiunilor de schimb la termen:

 

933 “Operaţiuni de schimb la termen” – cont extrabilanţier

9331 “Lei de primit contra devize de livrat”

9332 “Devize de livrat lei de primit”

9333 “Devize de primit contra lei de livrat”

9334 “Lei de livrat contra devize de primit”

9335 “Devize de primit contra devize de livrat”

9336 “Devize de livrat contra devize de primit”

934 “Report/deport calculat anticipat

9341 “Report/deport de primit

9342 “Report/deport de plătit

Contul sintetic de gradul I 934 “Report/deport calculat anticipat” este bifuncţional, desfăşurat pe două conturi sintetice de gradul II:

9341 “Report/deport de primit” are funcţie de pasiv; se creditează cu deportul de primit la cumpărarea devizelor sau reportul de primit la vânzarea devizelor, în corespondenţă cu contul 9362 „Contravaloarea poziţiei de schimb” sau cu unul din conturile de operaţiuni de schimb la termen (933); se debitează la eşalonarea reportului sau deportului de primit în corespondenţă cu contul 378 „Venituri de primit”.

9342 “Report/deport de plătit” are funcţie de activ; se debitează cu deportul de plătit la vânzarea devizelor sau reportul de plătit la cumpărarea devizelor, în corespondenţă cu contul 9362 „Contravaloarea poziţiei de schimb” sau cu contul 933 “Operaţiuni de schimb la termen”; se creditează la eşalonarea deportului sau reportului de plătit în corespondenţă cu contul 377 „Venituri de plătit”.

 

Ex:

OPERAŢIUNI SPECULATIVE

 

Cumpărări de devize

 

-         Se înregistrează operaţiunea extrabilanţieră de emitere a ordinului de cumpărare:

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro