1

produce asupra obiectului material, iar cerce-tarea ei permite să se stabilească gravitatea rezultatului şi a prejudiciului cauzat. Obiectul material al infracţiunii nu trebuie īnsă să fie confundat cu mijloacele  (instrumente, obiecte, bani, arme etc.) care au servit la săvīrşirea infracţiunii, nici cu obiectele produse prin infracţiune sau dobīndite prin săvīrşirea acesteia.

Trebuie să facem deosebire īntre obiectul material al infracţiunii şi instrumentele şi mijloacele de săvīrşire a ei. Unul şi acelaşi obiect īn diferite componenţe de infracţiune poate juca rol de obiect material sau de mijloc de săvīrşire a infracţiunii. De exemplu, sustragerea de arme de foc (cu excepţia armei de vīnătoare cu ţeava netedă) constituie obiectul material al infracţiunii, prevăzută de art. 2271 C.P. al R.M., īnsă la săvīrşirea unui omor premeditat cu circumstanţe agravante această armă este mijloc de săvīrşire a infracţiunii. Banii formează obiectul material al delapidări-lor (art. 123), totodată şi un mijloc de săvīrşire a mituirii (art. 186 sau 188 C.P. al R.M.). Răpirea unui autovehicul (art. 182 C.P. al R.M.) este obiectul material al infracţiunii, dar poate servi şi drept mijloc de săvīrşirea furtului, prevăzut īn art. 119, sau a tīlhăriei, prevăzută īn art. 121 C.P. al R.M.

Deosebirea principală dintre obiectul material, pe de o parte, şi instrumentele, mijloacele săvīrşirii   infracţiunii, pe de altă parte, se poate face īn legătură cu modul folosirii acestora īn procesul săvīrşirii infracţiunii. Dacă instrumentul sau unealta a fost folosită ca un mijloc de acţiune asupra obiectului, el (ea) devine instrument sau mijloc de săvīrşire a infracţiunii. Dacă īnsă instrumentul sau unealta anumită joacă un rol «pasiv» şi acţiunea este săvīrşită numai īn legătură sau asupra acestuia, apoi ea trebuie să fie considerată drept obiect material al infracţiunii.

Instrumentele, uneltele şi mijloacele de săvīrşire a infracţiunii, spre deosebire de obiectul ei material, īn nici un caz n-au legătură cu acele relaţii sociale īmpotriva cărora este īndreptat atentatul. Obiectul infracţiunii se īntoarce, de obicei, păgubaşului, dar instrumentele şi mijloacele săvīrşirii infracţiunii pot fi confiscate īn folosul statului.

 

1

Prin obiectul infracţiunii, aşa cum s-a arătat mai sus, se īnţelege obiectul propriu-zis al acesteia, adică valorile şi relaţiile sociale ameninţate sau vătămate efectiv prin săvīrşirea faptei şi ocrotite prin incriminarea acesteia, spre deosebire de obiectul zis material al 'infracţiunii, prin care se īnţelege entitatea materială (un obiect ori un lucru din lumea reală, un animal, corpul persoanei etc.) asupra că-reia se atentează, ameninţīnd-o cu un pericol de vătămare materială sau provocīndu-i efectiv o astfel de vătămare. Distincţia e necesară, fiindcă, īn timp ce obiectul nemijlocit există la orice infracţiune, ca factor necesar al acesteia, obiectul material nu există la orice infracţiune, ci numai la acelea la care valoarea socială ocrotită constă sau se exprimă īntr-o entitate materială. Astfel, ameninţarea sau vă-tămarea relaţiilor sociale are loc prin intermediul  acestei entităţi, care este obiectul material al infracţiunii. Un astfel de obiect material există, de exemplu, la infracţiunile contra proprietăţii, fiind format din bunul asupra căruia se īn-dreaptă activitatea infracţională (bunul furat, distrus, delapidat, obţinut prin escrocherie etc.), la infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii, fiind format din corpul  persoanei asupra căreia se īndreaptă acţiunea de omor sau vătămare, la infracţiunile contra siguranţei circulaţiei  transportului feroviar, fiind format din instalaţiile de cale ferată, mate-rialul rulant, mărfurile şi persoanele transportate etc.

Aşadar, obiectul material al infracţiunii este un obiect a! relaţiilor obiective asupra căruia atentează  nemijlocit făptuitorul. Obiectul material nu mai e o relaţie socială, ci elementul ei constitutiv, premisă materială necesară a existenţei şi dezvoltării relaţiilor sociale. Acţionānd īn mod criminal asupra unui sau altui obiect material, infractorul atentează şi la acele relaţii sociale, elementul cărora acest obiect material este. Astfel, īn caz de furt, bunul furat trece din posesiunea proprietarului īn cea a făptuitorului, īn caz de diversiune sīnt deteriorate īntreprinderi, īncăperi etc.

Pentru multe infracţiuni obiectul material este un semn necesar şi obligatoriu. Din această categorie fac parte toate modalităţile delapidărilor, mituirea şi altele. Un şir de infracţiuni nu au obiect material. Este imposibil a numi, de exemplu, obiectul material al huliganismului, al abuzului de putere, al unor infracţiuni contra statului, contra ordinii administrative sau militare. īn caz de atentat la persoană, trebuie să vorbim nu despre obiectul material al in-fracţiunii, ci despre victima, faţă de care a fost săvīrşită infracţiunea.

Cunoaşterea obiectului material al 'infracţiunii este im-portantă, īn primul rīnd, pentru calificarea corectă a faptei, fiindcă prin intermediul său putem cunoaşte valoarea şi relaţiile sociale care formează obiectul infracţiunii, acesta avīnd, după cum se ştie, o importanţă hotărītoare pentru existenţa infracţiunii. De asemenea, este de remarcat că vătămarea se

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro